Dziś jest:
Niedziela, 24 Stycznia 2021
Imieniny:
Franciszka, Felicji, Mileny
RolnicyKredyty

 

Kredyty

Kredyt obrotowy - uproszczone procedury

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą, stanowi on uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. Wykorzystanie kredytu następuje w formie bezgotówkowej lub gotówkowej. Spłata kredytu następuje jednorazowo lub w ratach.
Korzyści:
 • niskie oprocentowanie,
 • minimalna prowizja,
 • możliwość wyboru formy zabezpieczenia, w tym ubezpieczenie dla kredytobiorcy.
Kredyt pomostowy

Kredyt pomostowy przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych w rolnictwie mających na celu rozwój obszarów wiejskich w ramach "Programu operacyjnego SAPARD dla Polski". Na przedsięwzięcia rozwojowe, mające na celu poprawienie konkurencyjności polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowym; inwestycjach w gospodarstwach rolnych, poprawie infrastruktury wiejskiej czy też inwestycjach zapobiegających zanieczyszczeniu środowiska w wyniku prowadzenia działalności rolnej.
Korzyści:
 • uzupełnienie środków własnych,
 • możliwość sfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • minimalne oprocentowanie,
 • prosta procedura kredytowania.
Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy, wnoszonych w szczególności w formie: środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, nabycia i opracowania dokumentacji technicznej przedsięwzięcia, zakupu nieruchomości przeznaczonej na wykonywanie działalności gospodarczej, zakupionych materiałów i urządzeń.
Korzyści:
 • minimalna prowizja,
 • możliwość sfinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego,
 • możliwość wyboru formy zabezpieczenia, w tym ubezpieczenie dla kredytobiorcy,
 • nieskomplikowane procedury.
Kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR

Bank może udzielać kredyty preferencyjne z przeznaczeniem na:
 1. Realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych.
 2. Zakup gruntów rolnych.
 3. Utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które w dniu złożenia wniosku o kredyt nie ukończyły 40 roku życia.
 4. Realizację inwestycji objętych programami branżowymi.
 5. Utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego w ramach realizacji, zaakceptowanego przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra właściwego do spraw finansów publicznych programu osadnictwa rolniczego na gruntach Skarbu Państwa.
 6. Realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15.09.2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.
 7. Zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 8. Inwestycje w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu.
 9. Wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.
Korzyści:
 • minimalne oprocentowanie,
 • niska prowizja,
 • możliwość zakupu używanych maszyn i urządzeń,
 • możliwość finansowania remontów połączonych z modernizacją budynków inwentarskich.
 • autor: MG, data: 2009-09-21
Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.25
Dane z dnia: 2021-01-23
1 CHF4.2053bez zmian0.0000
1 EUR4.5310bez zmian0.0000
1 GBP5.1244bez zmian0.0000
1 USD3.7312bez zmian0.0000
NazwaOprocentowanie
Referencyjna0,10
Lombardowa0,50
Depozytowa0,00
Redyskontowa weksli0,11
Dyskontowa weksli0,12