Dziś jest:
Środa, 29 Maja 2024
Imieniny:
Magdaleny, Teodozji, Urszuli

KREDYT  w  ROR

Cel:

Kredyt w rachunku kredytowym przeznaczony na finansowanie własnych potrzeb konsumenckich.

Korzyści dla Klienta:

 1. Kredyt udzielany jest  w archunku w rormie odnawialnej linii kredytowej co 12 m-cy;
 2. Oprocentownie zmienne  kredytu;
 3. Kredyt udzielany w złotówkach;
 4. Możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie;
 5. Maksymalny okres kredytowania do 5 lat;
 6. W przypadku odnowienia na kolejne 5 lat splata nie jest wymagana;
 7. Stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych, bez konieczności składania odrębnych dyspozycji w momencie uruchomienia kredytu;
 8. Latwość w obsłudze – splaty kredytu dokonują się automatycznie z wpływow na rachunek, pomniejszając saldo zadłużenia i jednocześnie powodując możliwość dalszego wykorzystywania środków w ramach przyznanego limitu kredytowego;
 9. Odsetki naliczane i płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu;
 10. Brak prowizji za gotowość;
 11. Kredyt może uzyskać osoba fizyczna , która posiada zdolność kredytową.

 

O szczegóły zapytaj pracownika w najbliższej placówce banku.

ZAPRASZAMY

 

Klientom uzyskującym kredyt gotówkowy z przeznaczeniem na dowolny cel proponujemy skorzystanie z oferty ubezpieczeń. Ubezpieczenia zapewnnają spłatę pozostałego zadłużenia w przypadku zajścia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Ubezpieczenia oferujemy we współpracy z TU Generali.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie sporządzonym 11.07.2022 roku:

 1. okres kredytowania = 12 miesięcy
 2.  roczne oprocentowanie nominalne = 13,02 %
 3.  całkowita kwota kredytu = 5000,00[1] zł (prowizja i koszty ubezpieczenia[2] płatne ze środków własnych kredytobiorcy)
 4. wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu wynosi 862,79 zł, w tym: odsetki naliczone za cały okres kredytowania przy maksymalnym wykorzystaniu kredytu - 652,79 zł, opłata za rozpatrzenie wniosku 50,00 zł, prowizja 100,00 zł), koszty usług dodatkowych: 60 zł za prowadzenie rachunku w okresie 12 miesięcy
 5. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 19,12%
 6. całkowita kwota do zapłaty to suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu i wynos 5 862,79 zł.

 

Kredyt oprocentowany zmienną stopą wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenie w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych rat kredytu.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 


[1] Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty.

[2] Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved    |   Ustawienia zgód |   powered by netadmin 7.30
Dane z dnia: 2024-05-28
1 CHF4.2959do góry+0.0097
1 EUR4.2592do góry+0.0064
1 GBP5.0032do góry+0.0081
1 USD3.9183w dół-0.0013
NazwaOprocentowanie
Referencyjna5,75
Lombardowa6,25
Depozytowa5,25
Redyskontowa weksli5,80
Dyskontowa weksli5,85