Dziś jest:
Wtorek, 30 Listopada 2021
Imieniny:
Andrzeja, Justyny, Konstantego

KREDYT  w  ROR

Cel:

Kredyt w rachunku kredytowym przeznaczony na finansowanie własnych potrzeb konsumenckich.

Korzyści dla Klienta:

 1. Kredyt udzielany jest  w archunku w rormie odnawialnej linii kredytowej co 12 m-cy;
 2. Oprocentownie zmienne  kredytu;
 3. Kredyt udzielany w złotówkach;
 4. Możliwość wykorzystania kredytu w dowolnym momencie;
 5. Maksymalny okres kredytowania do 5 lat;
 6. W przypadku odnowienia na kolejne 5 lat splata nie jest wymagana;
 7. Stały dostęp do przyznanych środków pieniężnych, bez konieczności składania odrębnych dyspozycji w momencie uruchomienia kredytu;
 8. Latwość w obsłudze – splaty kredytu dokonują się automatycznie z wpływow na rachunek, pomniejszając saldo zadłużenia i jednocześnie powodując możliwość dalszego wykorzystywania środków w ramach przyznanego limitu kredytowego;
 9. Odsetki naliczane i płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu;
 10. Brak prowizji za gotowość;
 11. Kredyt może uzyskać osoba fizyczna , która posiada zdolność kredytową.

 

O szczegóły zapytaj pracownika w najbliższej placówce banku.

ZAPRASZAMY

 

Klientom uzyskującym kredyt gotówkowy z przeznaczeniem na dowolny cel proponujemy skorzystanie z oferty ubezpieczeń. Ubezpieczenia zapewnnają spłatę pozostałego zadłużenia w przypadku zajścia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

Ubezpieczenia oferujemy we współpracy z TU Generali.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie sporządzonym w  maju 2020 roku:

 1. okres kredytowania = 12 miesięcy
 2.  roczne oprocentowanie nominalne = 7,20 %
 3.  całkowita kwota kredytu = 4150,00[1] zł (prowizja i koszty ubezpieczenia[2] płatne ze środków własnych kredytobiorcy)
 4. wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu wynosi 507,88 zł, w tym: odsetki naliczone za cały okres kredytowania przy maksymalnym wykorzystaniu kredytu - 323,38 zł, opłaty 41,50 zł, prowizje 83,00 zł).
 5. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,23%
 6. całkowita kwota do zapłaty to suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu i wynos 4 657,88 zł.

 

Kredyt oprocentowany zmienną stopą wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliwością ponoszenie w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych rat kredytu.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 


[1] Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty.

[2] Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.26
Dane z dnia: 2021-11-30
1 CHF4.5013w dół-0.0058
1 EUR4.6982w dół-0.0056
1 GBP5.5531w dół-0.0066
1 USD4.1627w dół-0.0127
NazwaOprocentowanie
Referencyjna1,25
Lombardowa1,75
Depozytowa0,75
Redyskontowa weksli1,30
Dyskontowa weksli1,35