Dziś jest:
Środa, 29 Maja 2024
Imieniny:
Magdaleny, Teodozji, Urszuli
FirmyKredytyproekologiczne AGRO

FINANSOWANIE INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH AGRO

Dla podmiot MŚP działający w sektorze rolnym:

1)       rolnik

2)       przetwórca produktów rolnych

3)       przetwórca produktów nierolnych 

 

Przeznaczenie na finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej  z efektem ekologicznym w zakresie:

1)       odnawialnych źródeł energii, w tym głównie instalacji fotowoltaicznych 

2)       gospodarki obiegu zamkniętego 

3)       termomodernizacji budynków związanych z prowadzoną działalnością

4)       magazynowania energii 

5)       instalacji odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych 

6)       technologii do wytwarzania paliw alternatywnych 

7)       technologii służących zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej

8)       inwestycji w kogeneracje

9)       rozwoju sieci ciepłowniczych

 

Kwota maksymalna kredytu - 10 mln zł dla przetwórcy , 5 mln zł  dla rolnika oraz wyznaczana w oparciu o:

1)    aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy

2)    ocenę zdolności kredytowej

3)    proponowane zabezpieczenie

4)    celowość/efektywność przedsięwzięcia

5)    poziom ryzyka kredytowego

6)    limit koncentracji określony w Prawie bankowym oraz regulacjach wewnętrznych Banku

 

Forma zabezpieczenia:

1)       gwarancja BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR (do 80% kwoty kredytu)

2)       pełnomocnictwo do rachunku bieżącego

3)       weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową

4)       inne formy zabezpieczeń – w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy

 

Opłaty i powizje:

oprocentowanie zmienne

WIBOR 3M + marża Banku

opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1% od kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 300 zł
prowizja

Splata do 1 m-ca 0,5%, od 1 mc do 3 m-cy - 1% przyznanego kredytu

Spłata od 3m-cy do 2 lat - 2,0% przyznanego kredytu

Spłata od 2 lat  do 3 lat - 2,5% przyznanego kredytu

Spłata powyżej 3 lat - 3,0% przyznanego kredytu

opłata za wcześniejszą spłatę nie pobiera się

 

O szczegóły zapytaj pracownika w najbliższej placówce banku.

Zapraszamy

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved    |   Ustawienia zgód |   powered by netadmin 7.30
Dane z dnia: 2024-05-28
1 CHF4.2959do góry+0.0097
1 EUR4.2592do góry+0.0064
1 GBP5.0032do góry+0.0081
1 USD3.9183w dół-0.0013
NazwaOprocentowanie
Referencyjna5,75
Lombardowa6,25
Depozytowa5,25
Redyskontowa weksli5,80
Dyskontowa weksli5,85