Dziś jest:
Sobota, 28 Maja 2022
Imieniny:
Jaromira, Augustyna, Justyny
FirmyRachunek bieżący

Rachunek bieżący

 

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bieżącym pozostają do stałej i swobodnej dyspozycji Posiadacza rachunku i uruchamiane na każde Jego żądanie.

 

Aby rachunek bieżący spełnił swoje zadania z pożytkiem dla Państwa firmy Bank Spółdzielczy

OFERUJE:

 • uruchomienie rachunku natychmiast po złożeniu odpowiednich dokumentów
 • stały i natychmiastowy dostęp do zgromadzonych na rachunku pieniędzy
 • terminowe realizowanie złożonych przez posiadacza rachunku poleceń wpłat i wypłat w tym samym dniu lub najpóźniej w następnym dniu roboczym
 • uzyskanie kredytu w ramach rachunku

ZAPEWNIAMY:

 • przestrzegania tajemnicy obrotów i stanów prowadzonych rachunków
 • potwierdzanie wyciągami wszystkich operacji
 • oprocentowanie zgromadzonych na rachunku pieniędzy
 • dokonywanie miesięcznych wypłat pensji poprzez przelewy na rachunki pracowników, co pozwala uniknąć dodatkowych kłopotów związanych z zabezpieczeniem gotówki, niskie opłaty z tytułu prowadzonego rachunku

Cechy produktu:

Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prawnych i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością, która może mieć charakter gospodarczy bądź organizacyjny. Posiadacz rachunku może ustanowić pełnomocnika (pełnomocników) uprawnionego do dysponowania rachunkiem w zakresie określonym w treści pełnomocnictwa przez posiadacza rachunku.

Rachunek bieżący pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami emitowanymi przez bank oraz prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznym  pomocą . Posiadacz może wystawić dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków będących na rachunku. Dyspozycje pieniężne do wysokości posiadanych na rachunku środków złożone przez posiadacza rachunku (do godziny określonej w umowie) Bank wykonuje w tym samym dniu, zaś dyspozycje złożone później – w następnym dniu roboczym.
Środki gromadzone na rachunku bieżącym podlegają oprocentowaniu w wysokości określonej Uchwałą Zarządu Banku według zmiennej stopy procentowej.


Korzyści dla klienta:

 • Istnieje możliwość przeprowadzania rozliczeń w systemie Home Banking.
 • Można uzyskać telefoniczną informację o stanie środków na rachunku bieżącym oraz dokonanych operacjach bankowych.
 • Posiadacz rachunku może skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym.
 • Nadwyżki finansowe na rachunku bieżącym mogą być zagospodarowane w formie lokat.

Rachunek bieżący wyposażony jest w pakiet wygodnych instrumentów płatniczych, służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku, jak i poza nim (międzynarodowe karty płatnicze  Visa Business). 

 

Zapraszamy do odwiedzenia jednej z placówek Powiatowego Banku Spółdzielczego

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.27
Dane z dnia: 2022-05-28
1 CHF4.5003bez zmian0.0000
1 EUR4.6135bez zmian0.0000
1 GBP5.4257bez zmian0.0000
1 USD4.3189bez zmian0.0000
NazwaOprocentowanie
Referencyjna5,25
Lombardowa5,75
Depozytowa4,75
Redyskontowa weksli5,30
Dyskontowa weksli5,35