Dziś jest:
Sobota, 28 Maja 2022
Imieniny:
Jaromira, Augustyna, Justyny

KREDYT GOTÓWKOWY

 

Cel:

Kredyt w rachunku kredytowym przeznaczony na finansowanie własnych potrzeb konsumenckich.

 

Korzyści dla Klienta:

 1. Kredyt udzielany jest na dowolne potrzeby konsumcyjne

 2. Oprocentownie zmienne  kredytu

 3. Kredyt udzielany w PLN.

 4. Maksymalny okres kredytowania do 10 lat

 5. Kwota kredytu od 1 000,00 PLN do 255 500,00 PLN.

 6. Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat

 7. Możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń

 8. Możliwość wyboru sposobu spłat: w ratach stałych lub malejących

 9. Kredyt może uzyskać osoba fizyczna, która posiada zdolność kredytową.

 

O szczegóły zapytaj pracownika w najbliższej placówce banku.

ZAPRASZAMY

 

Klientom uzyskującym kredyt gotówkowy z przeznaczeniem na dowolny cel proponujemy skorzystanie z oferty ubezpieczeń. Ubezpieczenia zapewnnają spłatę pozostałego zadłużenia w przypadku zajścia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

 

Ubezpieczenia oferujemy we współpracy z TU Generali.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie sporządzonym 20.04.2022 roku:

 1. okres kredytowania = 59 miesięcy

 2.  roczne oprocentowanie nominalne = 11,61 %

 3.  całkowita kwota kredytu = 20 000,00[1] zł (prowizja i koszty ubezpieczenia[2] płatne ze środków własnych kredytobiorcy)

 4. wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki - 5 311,31 zł, opłaty 200,00 zł, prowizje 600,00 zł) wynosi 6 111,31  zł

 5. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 13,31%

 6. całkowita kwota do zapłaty stanowi sumę całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu i wynosi 26 111,31 zł

 7. rata kredytu - pierwsza rata 516,15 PLN, raty malejące

 

 

Kredyt oprocentowany zmienną stopą wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliiwością ponoszenie w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych rat kredytu.

 

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 

[1] Przyjęto założenie, iż prowizja i koszt ubezpieczenia kredytu finansowane są ze środków własnych kredytobiorcy; w sytuacji, gdy prowizja i/lub koszt składki ubezpieczeniowej finansowane są z kwoty kredytu, całkowita kwota kredytu jest równa kwocie udzielonego kredytu pomniejszonej o te koszty.

[2] Dotyczy sytuacji, gdy zastosowano dla umowy kredytowej zabezpieczenie w formie ubezpieczenia.

 

 

 

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.27
Dane z dnia: 2022-05-28
1 CHF4.5003bez zmian0.0000
1 EUR4.6135bez zmian0.0000
1 GBP5.4257bez zmian0.0000
1 USD4.3189bez zmian0.0000
NazwaOprocentowanie
Referencyjna5,25
Lombardowa5,75
Depozytowa4,75
Redyskontowa weksli5,30
Dyskontowa weksli5,35