Dziś jest:
Piątek, 22 Października 2021
Imieniny:
Filipa, Kordiana, Marka
FirmyTarcza Finansowa PFR 2.0
 • tarcza 2_0_700x200

Klienci Powiatowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Mazowieckim

mogą już składać wnioski o subwencję w ramach Tarczy Finansowej 2.0


 

Powiatowy Bank Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie firm w ramach Tarczy Finansowej 2.0. Za pomocą systemu bankowości elektronicznej mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z 45 branż mogą ubiegać się o subwencje finansowe, których łączna wartość wyniesie 35 mld zł, z czego do mikro i MSP trafi ok. 13 mld zł.

 

Firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 lub październik-grudzień 2020 roku odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019 roku, mogą od 15 stycznia 2021 roku starać się o subwencję. Jeśli spełnione zostaną następujące warunki, subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości:

 • Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro, subwencja finansowa wynosi 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna jest od liczby pracowników i spadku obrotów.

 • Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje zależne są od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą do 70% ich start.

Wnioski o finansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji mogą składać przedstawiciele firm, które są klientami Banku. Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych m.in. z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy rozpatrzenia wniosku. Szacuje się, że z subwencji w całym kraju może skorzystać do 400 tysięcy firm.

Szczegółowe informacje na temat Tarczy 2.0 będą dostępne się na stronie www.pfr.pl

 


Przydatne linki:

Zapisz się na bezpłatne szkolenia na temat Tarczy Finansowej 2.0 TUTAJ

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami wraz z odpowiedziami dot. programu TUTAJ

Pobierz prezentację na temat Tarczy Finansowej 2.0 TUTAJ

Więcej informacji o programie znajdziesz TUTAJ


WAŹNE DOKUMENTY

 


Tarcza Finansowa PFR 2.0 – branże PKD podlegające programowi i sposób ich weryfikacji:

Weryfikacja na dzień: (i) 31 grudnia 2019 roku, (ii) 1 listopada 2020 r. oraz (iii) złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, w zakresie tego czy działalność przedsiębiorcy jest wykonywana w jednym lub więcej niżej wskazanych kodów PKD.Na podstawie decyzji Rady Ministrów lista kodów PKD została rozszerzona z 38 do 45, obejmując również m.in.: branżę targową, edukacji, szkoły i drukarnie. Poniżej zaktualizowana w dniu 5.01.2021 r. lista kodów:

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;

 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;

 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;

 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;

 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;

 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach;

 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach;

 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;

 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);

 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;

 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;

 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;

 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;

 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;

 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;

 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów;

 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;

 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna;

 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;

 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych;

 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;

 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych;

 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;

 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;

 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;

 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;

 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;

 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;

 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna;

 • 86.90.D – Działalność paramedyczna;

 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny;

 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;

 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych;

 • 91.02.Z – Działalność muzeów;

 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych;

 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;

 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem;

 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;

 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni;

 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.26
Dane z dnia: 2021-10-21
1 CHF4.2637bez zmian0.0000
1 EUR4.5841bez zmian0.0000
1 GBP5.4327bez zmian0.0000
1 USD3.9428bez zmian0.0000
NazwaOprocentowanie
Referencyjna0,50
Lombardowa1,00
Depozytowa0,00
Redyskontowa weksli0,51
Dyskontowa weksli0,52