Dziś jest:
Piątek, 17 Września 2021
Imieniny:
Justyny, Adriany, Hildegardy
Klienci IndywidualniKarty kredytowe

Znalezione obrazy dla zapytania karta kredytowa                  Znalezione obrazy dla zapytania karta kredytowa               

Posiadając kartę kredytową możesz dokonywać transakcji do wysokości przyznanego limitu kredytowego – każda transakcja dokonana kartą pomniejsza dostępny limit kredytowy, a każda spłata zadłużenia zwiększa dostępne w ramach przyznanego limitu środki.

 

Twoje korzyści:

 • masz nieograniczony dostęp do środków w wysokości ustalonego kredytu
 • nie płacisz odsetek za transakcje bezgotówkowe, gdy dochowujesz ustalonego wcześniej terminu spłaty należności
 • kartą kredytową możesz płacić w każdym punkcie wyposażonym w terminal elektroniczny lub imprinter, na przykład w hotelach
 • możesz płacić za zakupy dokonywane przez Internet, telefon lub korespondencyjnie
 • możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
 • na całym świecie możesz wypłacać gotówkę z bankomatów
 • z karty możesz korzystać przez 4 lata

 

Karty Visa i MasterCard 

 • nieoprocentowany kredyt do 52 dni
 • linia kredytowa do wykorzystania przy użyciu karty
 • transakcje dokonane kartą pomniejszają dostępny limit kredytu,
 • spłata podwyższa dostępne środki w ramach limitu
 • płacąc bezgotówkowo i spłacając zadłużenie w całości w terminach podanych na wyciągach klient nie płaci odsetek,
 • możliwość skorzystania z oprocentowanego kredytu
 • możliwość spłaty zadłużenie w dowolnych ratach

 

 Karta MasterCard Gold z funkcją zbliżeniową

 • nieoprocentowany kredyt do 54 dni
 • linia kredytowa do wykorzystania przy użyciu karty
 • transakcje dokonane kartą pomniejszają dostępny limit kredytu,
 • spłata podwyższa dostępne środki w ramach limitu
 • płacąc bezgotówkowo i spłacając zadłużenie w całości w terminach podanych na wyciągach klient nie płaci odsetek,
 • możliwość skorzystania z oprocentowanego kredytu
 • możliwość spłaty zadłużenie w dowolnych ratach
 • rabaty w programie Buy and Smile oraz MasterCard Premium Clubs

* jeżeli wibor 12M + 9,25% przekracza czterokrotność stopy lombardowej wówczas oporocentowanei karty kredytowej wynosi czterokrotność stopy lombardowej.

wibor 12M - stawka obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym roku poprzedzającego rok naliczania odsetek. Zmiana wysokości stawki bazowej powoduje zmianę wysokości oprocentowania o taką samą liczbę punktów procentowych. Stopa WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) to liczona w stosunku rocznym, wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym; ustalana jest w każdy dzień roboczy o godzinie 11.00 czasu warszawskiego, dostępne na stronie internetowej: www.reuters.pl. Zmiana wysokości oprocentowania następuje z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.

 

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie sporządzonym 29.05.2020 roku:

 

 1. limit = 5000 zł

 2. całkowita kwota kredytu = 5 000,00 zł

 3. okres kredytowania = 48 miesięcy

 4.  roczne oprocentowanie nominalne = 2,00 %

 5. całkowity koszt kredytu 593,42 zł, w którego skład wchodzą:

  o   kwota odsetek – przy założeniu wykorzystania kredytu w formie bezgotówkowej w całości w całym okresie kredytowania i spłacie kredytu w ostatnim dniu trwania umowy 408,420 zł,

   

  o   koszty usług dodatkowych 185,00 zł, w których skład wchodzą: opłata za wydanie karty dla Posiadacza 20,00 zł oraz opłata roczna za użytkowanie karty 165,00 zł ustalona za cały okres trwania umowy,

   

  o   koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł ,

 6. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 3,00%
 7. całkowita kwota do zapłaty stanowi sumę całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu i wynosi 5 593,42  zł

 

Kredyt oprocentowany zmienną stopą wiąże się z ryzykiem wzrostu stopy procentowej, a tym samym możliiwością ponoszenie w czasie zwiększonych kosztów miesięcznych rat kredytu.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 

 

 

 

 

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.26
Dane z dnia: 2021-09-16
1 CHF4.1920bez zmian0.0000
1 EUR4.5502bez zmian0.0000
1 GBP5.3228bez zmian0.0000
1 USD3.8475bez zmian0.0000
NazwaOprocentowanie
Referencyjna0,10
Lombardowa0,50
Depozytowa0,00
Redyskontowa weksli0,11
Dyskontowa weksli0,12