Dziś jest:
Środa, 29 Maja 2024
Imieniny:
Magdaleny, Teodozji, Urszuli
FirmyKredytyproekologiczne MŚP

Finansowanie inwestycji proekologicznych MŚP

Dla przedsiębiorca będący łącznie:

 1. mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą
 2. rezydentem
 3. uprawnionym do skorzystania z pomocy de minimis lub regionalnej pomocy inwestycyjnej

Przeznaczenie na finansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego o charakterze innowacji proekologicznej  z efektem ekologicznym w zakresie:

 1. odnawialnych źródeł energii, w tym głównie instalacji fotowoltaicznych
 2. gospodarki obiegu zamkniętego
 3. termomodernizacji budynków związanych z prowadzoną działalnością
 4. magazynowania energii 
 5. elektromobilności
 6. instalacji odzyskiwania surowca z procesów produkcyjnych
 7. technologii do wytwarzania paliw alternatywnych
 8. technologii służących zmniejszeniu zużycia energii elektrycznej lub energii cieplnej
 9. inwestycji w kogeneracje
 10. rozwoju sieci ciepłowniczych

 

Kwota maksymalna kredytu - 10 mln zł, do wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych oraz wyznaczana w oparciu o:

 1. aktualną i prognozowaną sytuację ekonomiczno-finansową wnioskodawcy
 2. ocenę zdolności kredytowej
 3. proponowane zabezpieczenie
 4. celowość/efektywność przedsięwzięcia
 5. poziom ryzyka kredytowego
 6. limit koncentracji określony w Prawie bankowym oraz regulacjach wewnętrznych Powiatowego Banku Spółdzielczego w  Tomaszowie Mazowieckim.

Forma zabezpieczenia:

 1. gwarancja BGK w ramach portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR (do 80% kwoty kredytu)
 2. pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
 3. weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 4. inne formy zabezpieczeń – w zależności od sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy

 

Opłaty i powizje:

oprocentowanie zmienne

 

WIBOR 3M + marża Banku

opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1% od kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 300 zł
prowizja

Splata do 1 m-ca 0,5%, od 1 mc do 3 m-cy - 1% przyznanego kredytu

Spłata od 3m-cy do 2 lat - 2,0% przyznanego kredytu

Spłata od 2 lat  do 3 lat - 2,5% przyznanego kredytu

Spłata powyżej 3 lat - 3,0% przyznanego kredytu

opłata za wcześniejszą spłatę nie pobiera się

 

O szczegóły zapytaj pracownika w najbliższej placówce banku.

Zapraszamy

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved    |   Ustawienia zgód |   powered by netadmin 7.30
Dane z dnia: 2024-05-28
1 CHF4.2959do góry+0.0097
1 EUR4.2592do góry+0.0064
1 GBP5.0032do góry+0.0081
1 USD3.9183w dół-0.0013
NazwaOprocentowanie
Referencyjna5,75
Lombardowa6,25
Depozytowa5,25
Redyskontowa weksli5,80
Dyskontowa weksli5,85