Dziś jest:
Środa, 29 Maja 2024
Imieniny:
Magdaleny, Teodozji, Urszuli

KREDYT GOTÓWKOWY  EKO

 

Cel:

 • zakup instalacji fotowoltaicznych;
 • zakup: węzła cieplnego z programatorem temperatury, pompy ciepła z osprzętem, kotła gazowego z osprzętem, kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, kotła na paliwo stałe (biomasa, pellet) lub węgiel spełniającego co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe, materiałów budowlanych wchodzących w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji grzewczej;
 • pokrycie kosztów montażu instalacji fotowoltaicznych, źródła ciepła i instalacji w ramach kredytowanej inwestycji;
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej, gazowej, elektroenergetycznej;
 • zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych do docieplenia budynków mieszkalnych wraz z wykonaniem usługi docieplenia;
 • zakup stolarki okiennej i drzwiowej wraz z wykonaniem usługi jej montażu;
 • zakup materiałów budowlanych wchodzących w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • pokrycie kosztów wykonania ekspertyz lub branżowej dokumentacji projektowej w ramach realizacji kredytowanej inwestycji;
 • zakup sprzętu AGD A+++;
 • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
 • własne potrzeby konsumpcyjne klienta i/lub (jednocześnie ze wskazanymi powyżej).

 

Korzyści dla Klienta:

 1. Bez prowizji
 2. Bez opłaty za rozpatrzenie wniosku
 3. Maksymalny okres kredytowania 84 miesięcy.
 4. Kwota kredytu  do 50 000,00 zł.
 5. Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat.
 6. Możliwość wyboru różnych form zabezpieczeń.
 7. Wkład własny nie jest wymagany.
 8. Możliwość wyboru sposobu spłat: w ratach stałych lub malejących.
 9. Kredyt może uzyskać osoba fizyczna , która posiada zdolność kredytową.

 

O szczegóły zapytaj pracownika w najbliższej placówce banku.

ZAPRASZAMY

 

 

Klientom uzyskującym kredyt gotówkowy z przeznaczeniem na dowolny cel proponujemy skorzystanie z oferty ubezpieczeń. Ubezpieczenia zapewnnają spłatę pozostałego zadłużenia w przypadku zajścia zdarzeń objętych ubezpieczeniem.

 

Ubezpieczenia oferujemy we współpracy z TU Generali.

 


Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie sporządzonym 21.08.2023 roku:

 1. okres kredytowania = 59 miesięcy
 2.  roczne oprocentowanie nominalne = 10,72 %
 3.  całkowita kwota kredytu = 20 000,00  zł
 4. wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu wynosi 5 366,48 zł,
  (odsetki – 5 366,48 zł, oplata za rozpatrzenie wniosku 0,00 zł,  prowizje 0,00 zł)
 5. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,26%
 6. całkowitą kwotę do zapłaty stanowi suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu i wynosi 25 366,48 zł
 7. rata kredytu - pierwsza rata 551,25 zł, raty malejące.

 

Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku oceny Pani/Pana zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank. W zakresie kredytów o zmiennym oprocentowaniu Bank informuje o możliwości wzrostu kosztu obsługi tego kredytu w przypadku wzrostu stawki bazowej.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

 

 

 

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved    |   Ustawienia zgód |   powered by netadmin 7.30
Dane z dnia: 2024-05-28
1 CHF4.2959do góry+0.0097
1 EUR4.2592do góry+0.0064
1 GBP5.0032do góry+0.0081
1 USD3.9183w dół-0.0013
NazwaOprocentowanie
Referencyjna5,75
Lombardowa6,25
Depozytowa5,25
Redyskontowa weksli5,80
Dyskontowa weksli5,85