Dziś jest:
Środa, 29 Maja 2024
Imieniny:
Magdaleny, Teodozji, Urszuli

 

Informacje o Karcie

Karta Visa Electron z mikroprocesorem jest hybrydową kartą płatniczą, tj. jest wyposażona w mikroprocesor, antenę radiową oraz pasek magnetyczny.  Wydawana jest ze statusem karty nieaktywnej i wymaga po jej otrzymaniu dokonania aktywacji poprzez kontakt z  Całodobową Obsługą Klienta (Call Center) lub wizytę w Jednostce Banku, która kartę wydała.

PIN do Karty jest generowany jedynie po aktywacji Karty i jest wysyłany  na  adres korespondencyjny, podany we wniosku o kartę.

Karta umożliwia dokonywanie w kraju i za granicą transakcji on-line oraz off-line, a mianowicie:

 • płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych oznaczonych logo VISA (transakcje on-line);
 • wypłaty gotówki przy użyciu terminali POS lub bankomatów oznaczonych logo VISA (transakcje on-line);
 • operacji dokonanych bez fizycznego przedstawienia karty (zapłaty za towary i usługi za pośrednictwem internetu, zamówienia telefonicznego bądź pocztowego, które wymagają podania prawidłowego numeru karty, daty ważności oraz kodu CVV2,  są to transakcje off-line);
 • płatności za towary i usługi w technologii zbliżeniowej payWave (do kwoty 50,00 PLN w Polsce, 20,00 EUR w krajach strefy EURO i 15,00 GBP w Wielkiej Brytanii)  
  w punktach wyposażonych w terminale z czytnikiem zbliżeniowym (transakcje off-line);

Ponadto na terenie Polski Karta umożliwia dokonanie transakcji:

 • typu cashback, to jest  dokonanie wypłaty gotówki (maksymalnie do kwoty 200 PLN) przy realizacji transakcji zapłaty bezgotówkowej za towary lub usługi.

Przy użyciu Karty jest także możliwe  bankomatach Banku dokonanie transakcji niefinansowych:

 1. zmiany numeru PIN,
 2. sprawdzenia wysokości wolnych środków

Karta jest wydawana do rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego prowadzonego w Banku i stanowi narzędzie pozwalające w mobilny sposób  korzystać ze środków zgromadzonych na rachunku, weryfikowane indywidualnymi limitami dziennymi Karty.

Dla kogo karta

Posiadaczem Karty moze być osoba fizyczna, która:

 • Założy lub posiada rachunku ROR w Banku;
 • Podpisze Umowy o korzystanie z  Kart Visa Electron z mikroprocesorem
 • Wypełnieni i podpisze wniosek o kartę.

Rozliczanie transakcji

Transakcje dokonane on-line kartą blokują dostępne środki na powiązanym rachunku natychmiast po zakończeniu transakcji, a następnie po rozliczeniu księgowane są w ciężar rachunku (blokada zdejmuje się automatycznie).

Transakcje dokonane off-line kartą dokonywane w ramach określonych limitów kwotowych, nie blokują dostępnych środków, są księgowane są w ciężar rachunku po ich rozliczeniu.

Inne informacje

Pod numerem (22) 515-34-25 działa Całodobowa Obsługa Klienta (Call Center), przy pomocy której można:

 • aktywować kartę,
 • zastrzec kartę,
 • wyjaśnić problemy związane z dokonaniem transakcji.

Kartę zastrzec można również dzwoniąc pod numer telefonu (22) 515-31-50

Użytkownik Karty objęty jest darmowym ubezpieczeniem w zakresie:

 • Nieupoważnione użycie Karty;
 • Rabunek gotówki wypłaconej z bankomatu;
 • Ubezpieczenie towaru zakupionego Kartą

Opłaty i prowizje

Opłatami, prowizjami i odsetkami obciążany jest rachunek do którego wydane są Karty.

Aktualne warunki cenowe określa Taryfa opłat i prowizji Banku.

 

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved    |   Ustawienia zgód |   powered by netadmin 7.30
Dane z dnia: 2024-05-28
1 CHF4.2959do góry+0.0097
1 EUR4.2592do góry+0.0064
1 GBP5.0032do góry+0.0081
1 USD3.9183w dół-0.0013
NazwaOprocentowanie
Referencyjna5,75
Lombardowa6,25
Depozytowa5,25
Redyskontowa weksli5,80
Dyskontowa weksli5,85