Dziś jest:
Niedziela, 17 Listopada 2019
Imieniny:
Grzegorza, Salomei, Elżbiety
 • [obiekt Flash]

Zrzeszenie SGB S.A

W dniu 5 września 2011 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie, na mocy którego dokonał wpisu połączenia GBW S.A. i MR Banku S.A. do rejestru przedsiębiorców.

Połączenie spółek nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Mazowiecki Bank Regionalny S.A.) na spółkę przejmującą (GBW S.A.). 


Decyzja Sądu jest konsekwencją uchwał podjętych podczas walnych zgromadzeń akcjonariuszy – zarówno w wypadku GBW S.A., jak i MR Banku S.A. za takim rozwiązaniem opowiedziało się ponad 90 proc. głosujących.

Przypomnijmy, że Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. powstał w 1990 r. z inicjatywy Banków Spółdzielczych działających w Wielkopolsce i południowo-zachodniej części kraju. Przedmiotem działania Banku od początku są następujące obszary:

 1. pełnienie funkcji banku zrzeszającego w sieci banków spółdzielczych poprzez różne formy współpracy z bankami oraz działanie na rzecz i w interesie zrzeszonych banków,
 2. uniwersalna obsługa bankowa osób fizycznych i prawnych, obsługa finansowa przedsięwzięć gospodarczych – szczególnie w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.


Głównymi akcjonariuszami Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. są Banki Spółdzielcze, tworzące Spółdzielczą Grupę Bankową.
Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. jest pierwszym w Polsce Bankiem zrzeszającym Banki Spółdzielcze, który nie został powołany ustawowo, lecz powstał z inicjatywy samych Banków Spółdzielczych. Tworząc SGB, Bank czerpie wzorce przede wszystkim z długoletniej tradycji polskich banków spółdzielczych, jak również wykorzystuje pozytywne doświadczenia podobnych struktur funkcjonujących zagranicą. .

 

Banki Spółdzielcze Zrzeszenia świadczą klientom szeroki wachlarz usług m.in:

 • przyjmują lokaty pieniężne,
 • prowadzą rachunki bankowe,
 • prowadzą rachunki internetowe dla klientów indywidualnych i korporacyjnych,
 • przeprowadzają bankowe rozliczenia pieniężne,
 • udzielają kredytów i pożyczek pieniężnych,
 • udzielają klientom kredytów konsorcjalnych z Bankiem Zrzeszającym,
 • udzielają kredytów preferencyjnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • udzielają gwarancji bankowych i poręczeń,
 • pośredniczą w sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych Union Investment,
 • nabywają i zbywają wierzytelności pieniężne,
 • przechowują przedmioty i papiery wartościowe oraz udostępniają skrytki sejfowe,
 • prowadzą operacje czekowe i wekslowe,
 • wydają karty płatnicze VISA: Electron, Electron dla Młodzieży, Business oraz MasterCard - Maestro, jak również wykonują operacje związane z ich używaniem,
 • wykonują czynności obrotu dewizowego,
 • realizują przekazy pieniężne Western Union,
 • oferują pakiety produktów leasingowych.

 

 

 

 

.

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.00
Dane z dnia: 2019-11-16
1 CHF3.9206bez zmian0.0000
1 EUR4.2807bez zmian0.0000
1 GBP5.0014bez zmian0.0000
1 USD3.8848bez zmian0.0000
NazwaOprocentowanie
Referencyjna1,50
Lombardowa2,50
Depozytowa0,50
Redyskonta weksli1,75