Dziś jest:
Piątek, 17 Września 2021
Imieniny:
Justyny, Adriany, Hildegardy
FirmyTarcza Finansowa PFR 1.0

Możesz wystąpić o wsparcie w ramach uruchomionego przez rząd programu Tarczy Antykryzysowej, obsługiwanego przez nasz Bank.


Sięgnij po dotację i złóż wniosek online logując się do bankowości internetowej

eBankNet lub eCorpoNet

Wnioski można składać od 29 kwietnia br.

 

Instrukcje składania wniosków oraz dostępu do decyzji PFR w bankowości elektronicznej:


Z rządowego wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegają z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • odnotowały spadek przychodów o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19.

Finansowaniu w ramach Programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju podlega bieżąca działalność, w tym bieżące koszty obsługi finansowania zewnętrznego, zakup urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Środki finansowe w ramach Programu podzielone zostały następująco:

 • 25 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Mikrofirm zatrudniających do 9 osób, których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Wysokość subwencji uzależniona jest od liczby zatrudnionych i skali spadku przychodów.

 • 50 miliardów złotych w ramach Tarczy Finansowej dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, w których zatrudnienie wynosi od 10 do 250 pracowników, a roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Wysokość subwencji (max 3,5 mln zł) uzależniona od wielkości przychodów w 2019 roku oraz skali spadków przychodów.

 

Jak się przygotować do złożenia wniosku w ramach Tarczy Finansowej PFR?

 • Wniosek oparty jest na oświadczeniach przedsiębiorcy, a całość procesu odbywać się będzie online.
 • Upewnij się że Bank posiada aktualne, zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy.
 • Upewnij się że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w banku.
 • Upewnij się że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do bankowości internetowej.
 • Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne).
 • Upewnij się, że nie nasz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

 


UWAGA!

 • Pamiętaj, że wniosek o subwencję w imieniu firmy składa tylko jedna osoba. Upewnij się, że masz odpowiednie pełnomocnictwo do reprezentacji firmy. Wzory dokumentów stanowią załączniki do Regulaminu ubiegania się o udział w programie.
 • Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.
 • Polski Fundusz Rozwoju zaznacza: Szanowni Przedsiębiorcy, w trakcie składania wniosku o subwencję należy sprawdzić, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT. Proces walidacji wniosków wymaga przetworzenia danych w rejestrach publicznych. Złożenie wniosku o subwencję wcześniej rodzi ryzyko jego odrzucenia przez PFR.”
 • Data udostępnienia możliwości składania wniosków odwoławczych została ustalona na dzień 18 maja br. Dotyczy to firm, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.

 

Więcej informacji na stronie www.pfr.pl/tarcza


Przydatne linki:

 • Regulamin programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm – Czytaj TUTAJ

 • Przewodnik po programie dla mikro, małych i średnich firm – Czytaj TUTAJ

 • Instrukcja pomagająca określić liczbę pracowników w celu ustalania wysokości subwencji – Czytaj TUTAJ 

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. programu – Czytaj TUTAJ

 • Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas wypełniania wniosku – Czytaj TUTAJ

 • Bezpłatne szkolenia online na temat Tarczy Finansowej PFR – Czytaj TUTAJ

 • Informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową – Czytaj TUTAJ

 • Informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej w ramach Tarczy Finansowej PFR dla mikrofirm i MŚP – Czytaj TUTAJ

 • Informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS – Czytaj TUTAJ 

 • Serwis rządowy dotyczący wszystkich dostępnych narzędzi wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej – Czytaj TUTAJ

 

 

wstecz

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.26
Dane z dnia: 2021-09-17
1 CHF4.2054do góry+0.0134
1 EUR4.5736do góry+0.0234
1 GBP5.3697do góry+0.0469
1 USD3.8847do góry+0.0372
NazwaOprocentowanie
Referencyjna0,10
Lombardowa0,50
Depozytowa0,00
Redyskontowa weksli0,11
Dyskontowa weksli0,12