Dziś jest:
Piątek, 17 Września 2021
Imieniny:
Justyny, Adriany, Hildegardy
FirmyTarcza Finansowa PFR 1.0

28 grudnia 2020

 

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

Poniżej prezentujemy aktualny komunikat od Polskiego Funduszu Rozwoju:

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie Tarczy 1.0:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-10.html#mmsp

 

opublikowaliśmy informację na temat przedłużenia do 31 stycznia terminu dostarczania pełnomocnictw w ramach Tarczy 1.0 o następujące treści:

 

Informujemy, że termin dostarczenia do banków dokumentów potwierdzających umocowanie osób składających wnioski w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm" (Program) został przedłużony do dnia 31 stycznia 2021 r.  Jednocześnie przypominamy, że bank nie jest zobowiązany do natychmiastowej odpowiedzi w zakresie potwierdzenia poprawności dostarczonych dokumentów. Weryfikacja dokumentów będzie dokonywana następczo w I kwartale 2021 r.

 

Jednocześnie, w celu uniknięcia wątpliwości, informujemy, że Polski Fundusz Rozwoju S.A. nie będzie wyciągał negatywnych konsekwencji względem przedsiębiorców, którzy dostarczyli dokumenty potwierdzające umocowanie do banków po 31 grudnia 2020 r. (tj. po terminie wynikającym z umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie), wyłącznie na podstawie dostarczenia tych dokumentów do banków w terminie 31 grudnia 2020 r. – 31 stycznia 2021 r. W stosunku do beneficjentów Programu, którzy uchybią nowemu terminowi przekazywania dokumentów potwierdzających umocowanie, zastosowanie znajdą postanowienia umowy subwencji finansowej oraz regulaminu ubiegania się o udział w Programie w zakresie dotyczącym konsekwencji nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających umocowanie we właściwym terminie.

 


 

25 listopada 2020r.

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.
W zależności od sytuacji są to:
     *   informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego
lub
     *   wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub
     *   Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub
     *   Oświadczenie.

 

W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających umocowanie lub upoważnienie jakiejkolwiek osoby, która złożyła w imieniu Beneficjenta jakikolwiek Wniosek lub zawarła Umowę Subwencji Finansowej, Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości !!!

 

 

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu i są dostępne do pobrania ze strony Funduszu:
https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf (wzór pełnomocnictwa - str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).

 

Pod poniższym adresem w części Dokumenty do pobrania znajdują się  wzory wyżej wymienionych załączników do edycji:

https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp.html

 


Dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.
 

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Z poważaniem
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim

 

wstecz

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.26
Dane z dnia: 2021-09-16
1 CHF4.1920bez zmian0.0000
1 EUR4.5502bez zmian0.0000
1 GBP5.3228bez zmian0.0000
1 USD3.8475bez zmian0.0000
NazwaOprocentowanie
Referencyjna0,10
Lombardowa0,50
Depozytowa0,00
Redyskontowa weksli0,11
Dyskontowa weksli0,12