Dziś jest:
Sobota, 2 Lipca 2022
Imieniny:
Jagody, Marii, Urbana
FirmyKredytyKredyt technologiczny z premią technologiczną

KREDYT TECHNOLOGICZNY

z premią technologiczną


Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim, na podstawie zawartych stosownych umów, uprawniony jest do udzielania kredytów technologicznych w ramach Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”.


 

„Kredyt technologiczny” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem prac B+R nabywanych przez  przedsiębiorców w ramach projektu.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowi premia technologiczna stanowiąca spłatę części kredytu technologicznego, udzielonego przez Bank na realizację inwestycji technologicznej.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić co najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

 

Cel:

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na finansowanie projektów dotyczących wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych (B+R) przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu; mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

kredyt jest częściowo spłacany w formie premii technologicznej przyznawanej przez BGK, do wysokości 6 mln zł oraz limitów pomocy publicznej na inwestycję dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Dla województwa łódzkiego intensywnośc pomocy wynosi:

 • Mikro, Małe przedsiębiorstwo: 55%
 • Średnie przedsiębiorstwo: 45%

 

Dla kogo:

Beneficjentem wsparcia mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014 oraz posiadające zdolność kredytową.

 

Korzyści dla Klienta:

 1. Nawet 6 mln PLN.
 2. Kwota dofinansowania w formie premii technologicznej, nie może przekroczyć 6 mln PLN.
 3. Maksymalny poziom dofinansowania uzależniony jest od miejsca realizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa.
 4. Dofinansowanie może być przeznaczone tylko na spłatę kredytu technologicznego

 

Proces aplikowania o premię technologiczną:

 1. Przedsiębiorca składa do Banku  wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
 2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
 5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

 

Parametry kredytu

Wyszczególnienie

Wielkość

Oprocentowanie

WIBOR 3M + marża banku 3,5%

Prowizja

1% kwoty przyznanego kredytu

Opłata z rozpatrzenie wniosku

1% nie więcej niż 300 zł

 

 

 

O szczegóły zapytaj pracownika w najbliższej placówce banku.

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.27
Dane z dnia: 2022-07-01
1 CHF4.6904do góry+0.0293
1 EUR4.6806w dół-0.0003
1 GBP5.4429do góry+0.0214
1 USD4.4825do góry+0.0292
NazwaOprocentowanie
Referencyjna6,00
Lombardowa6,50
Depozytowa5,50
Redyskontowa weksli6,05
Dyskontowa weksli6,10