Dziś jest:
Niedziela, 25 Sierpnia 2019
Imieniny:
Józefa, Ludwika, Luizy

Szanowni Państwo,

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim (zwany dalej Bankiem) uprzejmie informuje, iż z dniem 12 września 2017 roku zmienia się oprocentowanie terminowych lokat oszczędnościowych w złotych dla osób fizycznych oraz lokat terminowych w złotych dla podmiotów instytucjonalnych oraz oprocentowanie rachunku oszczędnościowego „PLUS” prowadzonego
w złotych.

W przypadku braku akceptacji powyższych zmian oprocentowania mają Państwo możliwość złożenia w Oddziale Banku lub przesłania pocztą oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian.

Posiadacz rachunku ma prawo, przed datą wejścia zmian, wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez przenoszenia opłat; w przypadku gdy posiadacz rachunku złoży sprzeciw,
o który mowa wyżej i  nie wypowie umowy, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia
w życie proponowanych zmian,  bez przenoszenia opłat.  Jeżeli przed proponowaną datą wejścia
w życie zmian, posiadacz rachunku nie złoży sprzeciwu wobec tych zmian, zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zawiadomieniu.

Zapraszamy do oddziałów Naszego Banku. Adresy oraz dane kontaktowe placówek Powiatowego Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Mazowieckim zamieszczone są na stronie internetowej www.pbstom.com.pl.

W przypadku pytań i wątpliwości z Państwa strony zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonów zamieszczonych na stronie internetowej Banku, od poniedziałku do piątku
w godzinach od 08:00 do 17:00.

Z poważaniem

Zarząd Powiatowego Banku Spółdzielczego
 w Tomaszowie Mazowieckim

Oprocentowanie depozytów

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.00
Dane z dnia: 2019-08-25
1 CHF3.9876bez zmian0.0000
1 EUR4.3572bez zmian0.0000
1 GBP4.8050bez zmian0.0000
1 USD3.9371bez zmian0.0000