Dziś jest:
Sobota, 2 Lipca 2022
Imieniny:
Jagody, Marii, Urbana
RolnicyKredytyinwestycyjneKredyt inwestycyjny "Przedsiębiorczość"

KREDYT INWESTYCYJNY  „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

 

Cel:

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych i obrotowych związanych z uruchomieniem, prowadzeniem i/lub rozwojem działalności gospodarczej:

 1. zasadnicze finansowanie – zakup aktywów trwałych, np.: maszyn i urządzeń, nieruchomości ( w tym: rozbudowa, modernizacja, adaptacja)
 2. dodatkowe finansowanie – środki obrotowe, w tym: zapasy- zwiększenie stanu zapasów, należności ( będących następstwem podjętej inwestycji).

 

Korzyści dla Klienta:

 1. kredyt może być udzielony jako kredyt krótko- średnio- lub długoterminowy  do 20 lat
 2. ostateczny termin spłaty kredytu nie może wykraczać poza okres amortyzacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, a w przypadku  realizacji inwestycji  lub obiektach dzierżawionych  również okresu dzierżawy na gruntach
 3. możliwość zastosowania karencji w spłacie kredytu
 4. łatwy w obsłudze
 5. możliwość zrealizowania każdego celu inwestycyjnego związanego z odtworzeniem, modernizacją, zwiększeniem majątku trwałego
 6. umożliwia rozwój
 7. realizacja inwestycji przy udziale kredytu zapewni efekt dźwigni finansowej, co oznacza efektywniejsze wykorzystanie finansowania majątku kapitałem banku i podniesienie rentowności kapitału własnego

     

 Wymagane dokumenty:

 1. wniosek kredytowy
 2. dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego np.  nakaz płatniczy podatku rolnego, umowa dzierżawy, zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego itp.
 3. Informację o planowanych inwestycjach
 4. informację o sytuacji majątkowej wnioskodawcy
 5. oświadczenie o nieposiadaniu zaległości podatkowych

 

Opłaty i powizje:

oprocentowanie zmienne

WIBOR1M + marża banku

opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego

1% od kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 300 zł

prowizja

zależna od przyznanego kredytu z terminem spłaty:

– do 1 miesiąca - 0,5 % kwoty przyznanego kredytu,

– od 1 miesiąca do 3 miesięcy - 1,0 % kwoty przyznanego 

   kredytu,

– od 3 miesięcy do 2 lat - 2,0 % kwoty przyznanego kredytu,

– od 2 lat do 3 lat -  2,5 % kwoty przyznanego kredytu,

– powyżej 3 lat -  3 % kwoty przyznanego kredytu,

opłata za wcześniejszą spłatę

nie pobiera się

 

 

O szczegóły zapytaj pracownka w najbliższej placówce banku.

 

                                                        Zapraszamy

 

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.27
Dane z dnia: 2022-07-01
1 CHF4.6904do góry+0.0293
1 EUR4.6806w dół-0.0003
1 GBP5.4429do góry+0.0214
1 USD4.4825do góry+0.0292
NazwaOprocentowanie
Referencyjna6,00
Lombardowa6,50
Depozytowa5,50
Redyskontowa weksli6,05
Dyskontowa weksli6,10