Dziś jest:
Piątek, 22 Października 2021
Imieniny:
Filipa, Kordiana, Marka
RolnicyKredytyinwestycyjne dla Programów Operacyjnych na lata 2014 - 2020

KREDYT INWESTYCYJNY DLA KREDYTOBIORCÓW KORZYSTAJĄCYCJ Z DOTACJI ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH

 

Cel:

Kredyt o charakterze średnio lub długoterminowym, celowy, inwestycyjny, przeznaczony na realizację inwestycji w ramach Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Finansowane Programy:

 • Program Inteligentny Rozwój 2014 - 2020
 • Program Polska Cyfrowa 2014 - 2020
 • Program Infrastastruktura i Środowisko 2014 - 2020
 • Program Polska Wschodnia 2014 - 2020
 • Program pomoc Techniczna 2014 - 2020
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
 • Programy regionalne

Kredytem mogą być finansowane inwestycje, których charakter, terminy realizacji i sposób prowadzenia oraz inne warunki dotyczące realizacji inwestycji są zgodne z wymaganiami, określonymi w odpowiednich przepisach dla właściwego działania odpowiedniego Programu Operacyjnego

 

Korzyści dla Klienta:

 1. umożliwia Klientom pozyskanie środków przeznaczonych na finansowanie całości planowanego przez wnioskodawcę przedsięwzięcia przed uzyskaniem dofinansowania ze środków funduszy pomocowych,
 2. możliwość finansowania szeroko rozumianych inwestycji w oparciu o środki własne i o środki Banku, przy wykorzystaniu dotacji unijnych,
 3. kredyt może być udzielony maksymalnie na okres 8 lat,
 4. spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach, w terminach określonych w umowie kredytu,
 5. możliwosć uzyskania karencji w spłacie kapitału kredytu nawet do 2 lat.

 

Opłaty i powizje:

oprocentowanie zmienne

 

WIBOR 3M + marża banku

 

opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1% od kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 300 zł
prowizja

1 % kwoty przyznanego kredytu,

opłata za wcześniejszą spłatę nie pobiera się

 

O szczegóły zapytaj pracownika w najbliższej placówce banku.

Zapraszamy

 

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.26
Dane z dnia: 2021-10-21
1 CHF4.2637bez zmian0.0000
1 EUR4.5841bez zmian0.0000
1 GBP5.4327bez zmian0.0000
1 USD3.9428bez zmian0.0000
NazwaOprocentowanie
Referencyjna0,50
Lombardowa1,00
Depozytowa0,00
Redyskontowa weksli0,51
Dyskontowa weksli0,52