Dziś jest:
Niedziela, 20 Sierpnia 2017
Imieniny:
Bernarda, Samuela, Bernardy

KREDYT MIESZKANIOWY

MIESZKANIE DLA MŁODYCH

 

Dla kogo?

Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych" to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu.
Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy, który do dnia nabycia mieszkania nie był:

 • właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 • właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.

Jeżeli w ocenie banku nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie nabywcy.


Na jaki cel?

 • Nabywane mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy i jest zasiedlane po raz pierwszy.
 • Powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza:
  • 75 m2 dla lokalu mieszkalnego, a dla domu jednorodzinnego 100 m2,
  • 85 m2 dla lokalu mieszkalnego, a dla domu jednorodzinnego 110 m2, w przypadku, gdy w  dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego wychowuje przynajmniej troje dzieci (małoletnie, bez względu na wiek – na które zgodnie z odrębnymi przepisami pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny lub uczące się - do ukończenia przez nie 25 roku życia).
 • Cena zakupu mieszkania nie przekracza wartości ustalonej jako iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania, średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej obowiązującego dla lokalizacji kredytowanej nieruchomości i wskaźnika 1,1.
 • Nabywana nieruchomości położona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?

Kwota dofinansowanie wkładu własnego ustalana jest w następujący sposób:

 • 15% - dla małżeństw i osób samotnych, które wychowują dzieci,
 • 10% - dla małżeństw i osób samotnych – bezdzietnych

wartości wynikającej z iloczynu powierzchni użytkowej mieszkania (nie więcej jednak niż 50 m2) i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej właściwego dla lokalizacji.

Wysokość dofinansowania wkładu własnego ustalana jest na podstawie wartości wskaźników obowiązujących dla lokalizacji kredytowanej nieruchomości, w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w banku kredytującym.


Jaka kwota kredytu?

 • 1. Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 20.000,00 zł;
 • 2. Maksymalna kwota ustalana jest w oparciu o cenę transakcyjną (zakupu lokalu mieszkalnego) i wartość zabezpieczenia i stanowi 80% inwestycji.


Na jaki okres?

Kredyt udzielany jest na okres do 25 lat.


Jaka waluta?

Kredyt jest udzielony w walucie polskiej.


Jakie oprcentowanie, opłaty i prowizje?

oprocentowanie zmienne Wibor 3M + marża Banku
opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego 1% od kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 300 zł
prowizja

zależna od przyznanego kredytu z terminem spłaty:

– do 1 miesiąca - 0,5 % kwoty przyznanego kredytu,

– od 1 miesiąca do 3 miesięcy - 1,0 % kwoty przyznanego kredytu,

– od 3 miesięcy do 2 lat - 2,0 % kwoty przyznanego kredytu,

– od 2 lat do 3 lat -  2,5 % kwoty przyznanego kredytu,

– powyżej 3 lat - 3,0 % kwoty przyznanego kredytu.

 

Masz dodatkowe pytania?

Odpowiedzi na najczęściej zadane pytania znajdziesz na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju [link]

 

Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się by zapytać o szczegóły.

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.00
Dane z dnia: 2017-08-20
1 CHF3.7931bez zmian0.0000
1 EUR4.2826bez zmian0.0000
1 GBP4.7049bez zmian0.0000
1 USD3.6459bez zmian0.0000