Dziś jest:
Niedziela, 20 Sierpnia 2017
Imieniny:
Bernarda, Samuela, Bernardy

KREDYT STUDENCKI

z dopłatą do oprocentowania

 

Studencie, doktorancie.....

kredyt studencki tylko z Powiatowym Bankiem Spółdzielczym !!!

 

Cel:

Kredyt studencki przeznaczony jest na dowolne cele konsumpcyjne, udostępniany przez bank w formie rat wypłacanych rachunek studenta. Wypłaty dokonywane są przez 10 miesięcy w roku.

Kredyt udzielany jest z dopłatą ze środków z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich BGK.

.

Korzyści dla Klienta:

 1. możliwość finansowania dowolnych potrzeb ze środków banku
 2. okresie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów doktoranckich, jak też w okresie od zakończenia studiów do rozpoczęcia spłaty kredytu należne odsetki pokrywane są  przez Fundusz !!!
 3. po rozpoczęciu spłaty kredytu Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich stosuje dopłaty do oprocentowania kredytu,
 4. począwszy od dnia spłaty pierwszej raty kredytu wysokość odsetek płaconych przez Studenta wynosi TYLKO połowę stopy redyskontowej NBP !!!

 

W jakim terminie należy składać wniosek o kredyt?
Wnioski o kredyt, według wzoru określonego przez bank, można składać do 15 listopada każdego roku, w dowolnym oddziale banku, Student może złożyć tylko jeden wniosek.


Wymagane dokumenty:

 1. Student składa wniosek o udzielenie kredytu na formularzu obowiązującym w banku dla kredytu studenckiego, do którego dołącza:
  1. zaświadczenie wystawione przez uczelnię, stwierdzające, że ubiegający się o przyznanie kredytu jest studentem lub doktorantem,
  2. dokumenty wymagane przez bank dla celów oceny i zabezpieczenia spłaty kredytu,
  3. informację o dotychczas ukończonych studiach wyższych lub studiach doktoranckich,
  4. w przypadku studiów doktoranckich — oświadczenie o korzystaniu lub niekorzystaniu z pożyczki lub kredytu w trakcie jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia,
  5. oświadczenie o innych kontynuowanych kierunkach studiów, a w przypadku studiów doktoranckich — o innych kontynuowanych studiach doktoranckich.
 2. Student jest zobowiązany w terminie do dnia 31 marca i 31 października każdego roku, do czasu ukończenia studiów, przedstawiać ważną legitymację studencką, a w przypadku studiów doktoranckich - ważną legitymację doktoranta lub uczestnika studiów doktoranckich,
 3. W przypadku gdy Student przebywa poza granicami kraju, dokumentem potwierdzającym status studenta lub doktoranta, może być zaświadczenie o studiach.

 

Opłaty i powizje:

oprocentowanie zmienne

wysokość odsetek płaconych przez Studenta wynosi połowę stopy redyskontowej NBP
opłata za rozpatrzenie wniosku kredytowego do 200 zł
prowizja od wypłaconego kredytu studenckiego

0,75% każdej wypłaconej miesięcznej raty

Dane dotyczące kredytu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art 66 Kodeksu Cywilnego

 

O szczegóły zapytaj pracownika w najbliższej placówce banku.

Zapraszamy

 

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.00
Dane z dnia: 2017-08-20
1 CHF3.7931bez zmian0.0000
1 EUR4.2826bez zmian0.0000
1 GBP4.7049bez zmian0.0000
1 USD3.6459bez zmian0.0000