Dziś jest:
Sobota, 21 Października 2017
Imieniny:
Hilarego, Urszuli, Jakuba

„ AGRO-KREDYT” to kredyt obrotowy dla posiadaczy gospodarstw rolnych z przeznaczeniem na bieżące wydatki takie jak:

1) zakup nawozów mineralnych, paliwa, środków ochrony roślin oraz pasz,
2) zakup materiału siewnego zbóż, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego  materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
3) zakup stada podstawowego i uzupełniającego,
4) zakup drobnych urządzeń oraz części zamiennych,
5) zapłata za wykonane usługi dla gospodarstwa,
6) inne bieżące wydatki związane z prowadzeniem gospodarstwa.

Maksymalna kwota kredytu - 20 000 zł,

Okres obowiązywania umowy kredytowej - do 36 miesięcy.

Zabezpieczenie - dla posiadaczy bieżących rachunków rolniczych w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Mazowieckim jedynym zabezpieczeniem może być weksel własny kredytobiorcy In blanco lub ubezpieczenie kredytu.

Spłata kredytu - może następować w ratach : miesięcznych,  kwartalnych, rocznych, lub w innych terminach określonych w umowie kredytu. Dopuszcza się  1-roczną karencje w spłacie kapitału.

Dokumenty wymagane przez Bank:

1) wniosek kredytowy,
2) dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego  np. nakaz  płatniczy podatku rolnego, umowa dzierżawy, zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego itp,
3) informację o sytuacji majątkowej wnioskodawcy,
4) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości podatkowych

Sekretariat: Tel: 44 726 09 39     Fax: 44 726 09 42
© Copyright Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Mazowieckim      All rights reserved   |   powered by netadmin 7.00
Dane z dnia: 2017-10-20
1 CHF3.6601w dół-0.0094
1 EUR4.2452do góry+0.0071
1 GBP4.7221do góry+0.0013
1 USD3.5966do góry+0.0070